Bibliotheek Bergambacht: Expositie "Soepbus" José Donatz

Gepubliceerd op: 3 maart 2018 11:04

Het kan iedereen overkomen: “Dakloos Worden”. Een scheiding, een faillissement of het verliezen van je baan kunnen aanleiding zijn voor een leven in armoede. Dit besef is fotograaf José Donatz bijgebleven van het maken reportage over de Soepbus van het Leger des Heils in Rotterdam.

Één van de onderdelen van het examen voor het diploma vakfotografie was het vervaardigen van een reportage, een verhaal in foto’s. De Bergambachtse fotografe stelde zichzelf ten doel een verhaal met inhoud te vertellen. Via een vriendin kwam ze als vrijwilligster bij de Soepbus van het Leger des Heils terecht. Hier vond zij het verhaal dat zij in beelden wilde vastleggen. Het kostte wel de nodige moeite toestemming te krijgen voor het project. Het in beeld brengen van een dergelijke kwetsbare doelgroep vraagt om de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Bij het zien van het uiteindelijke resultaat heeft het Leger des Heils haar bewondering geuit voor de waardige wijze waarop José de mensen in beeld gebracht heeft. De panelen sieren nu ook de wanden van het kantoor in Rotterdam.

Het eindresultaat leverde bijzondere reacties op van de examencommissie. “Met deze reportage moet je echt meer doen.” Aanmoedigingen van docent, Rob van der Pas, en lichtexpert, Michiel Fischer van Studio 34X, deden de rest. Het vinden van een expositieruimte was echter niet eenvoudig. Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan het onderwerp van de reportage. De beelden van mensen in hun armoede lijken te confronterend te zijn om tentoon te stellen. De openbare bibliotheek Bergambacht geeft de talentvolle fotografe echter wel de ruimte. In de maanden maart en april siert de expositie de wanden van deze openbare gelegenheid.

Niet alleen de bibliotheek geeft deze bijzondere reportage een podium. Ook de internationaal bekende fotograaf William Rutten heeft zijn bewondering laten blijken. Wekelijks deelt hij op zijn Facebook pagina een serie foto’s van een fotograaf, waar hij bewondering voor heeft. Die eer viel José Donatz in de laatste week van 2017 te beurt. De publicatie op dit medium leverde de nodige reacties op van mensen die hun eigen situatie herkenden. Een bijzondere gewaarwording als ervaringsdeskundigen laten weten tranen van ontroering in hun ogen te krijgen bij het zien van de foto’s.  

De bijzondere fotoserie heeft de nodige media-aandacht gekregen. Een uitgebreid artikel in het Algemeen Dagblad trok de aandacht van omroep Max. “Hallo Nederland” volgde de fotograaf op de dag van het kerstfeest voor cliënten van het Leger des Heils. Tijdens dit feest in de Laurenskerk in Rotterdam zijn de panelen voor het eerst in het openbaar getoond. Daar was de ‘expositie’ slechts één avond te bezichtigen. Hoewel de officiële opening van de expositie op vrijdag 9 maart door Rob v.d. Pas wordt verricht, kan het grote publiek al vanaf 5 maart aanstaande de volledige expositie bewonderen. In de openbare bibliotheek van Bergambacht, Esdoorn 1, zijn de twaalf panelen tijdens de openingstijden te bezichtigen.