Nieuw!!! VoorleesExpress

Gepubliceerd op: 18 september 2018 10:52

De Bibliotheek Krimpenerwaard is bezig de Voorleesexpress Krimpenerwaard op te zetten. De VoorleesExpress is er voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar met een taalachterstand. Een getrainde vrijwilliger komt gedurende 20 weken eenmaal per week ongeveer een uur bij het gezin thuis om met (voor)lezen en met taal aan de slag te gaan.

Gezocht wordt naar mensen die het leuk én belangrijk vinden om voor te lezen aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar én het voorleesplezier willen delen met de ouders. 

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school.

De bedoeling is dat als de voorleesvrijwilliger langskomt, ook één van de ouders aanwezig is. De vrijwilliger helpt de ouder om, op een manier die binnen het gezin past, lezen en met taal in het dagelijkse leven te verankeren.

Meer informatie over dit project: Gerda Blok, 0180 - 66 99 99, voorleesexpress@debibliotheekkrimpenerwaard.nl.