Bijeenkomst Inclusie & non Discriminatie

Dinsdag 18 juni 2024, van 14:00 tot 16:00 | Bibliotheek Bergambacht

Kosten: gratis

Stichting iDb organiseert op 14 en 18 juni, in samenwerking met gemeente Krimpenerwaard en de Bibliotheek Krimpenerwaard, twee voorlichtingsmiddagen in Bibliotheek Schoonhoven en Bibliotheek Bergambacht.

Dat het thema Inclusie & non-Discriminatie een relevant thema is blijkt uit verschillende onderzoeken. Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat ruim één op de tien Nederlanders in 2023 discriminatie heeft ervaren.

Slechts 11% van de mensen die zich in 2023 gediscrimineerd voelden hebben dit gemeld bij een of meer instanties, 5% meldde het bij de eigen werkgever of de opleiding, 3% bij de politie, 1% bij een meldpunt voor discriminatie, en minder dan een half procent bij het College voor de Rechten van de Mens.

Het aantal melders zou dus veel hoger kunnen zijn.In de Krimpenerwaard zijn er in 2023 meldingen van discriminatie geweest over verschillende juridische gronden. Zo heeft een melder discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte ervaren bij het vergoeden van medisch noodzakelijke middelen. Ook zijn er meldingen binnengekomen van ervaren discriminatie opgrond van leeftijd, op grond van godsdienst en op grond van herkomst/huidskleur.

Tijdens de middag gaan we in op wat deze woorden inhouden en vertellen we wat uw lokale discriminatiemeldpunt voor u kan betekenen. Aan het einde zal er ruimte zijn voor een nagesprek, waarin u uw eventuele ervaringen met discriminatie bij ons kunt melden.

Aanmelden is gratis en wij zullen zorgen voor de koffie, thee en wat lekkers! Aanmelden kan via onderstaande knop.

Aanmelden voor bijeenkomst in Bergambacht