Leden voor de Raad van Toezicht

Uil nieuw lid raad van toezicht gezocht

De Bibliotheek Krimpenerwaard geeft in zeven vestigingen uitvoering aan het bibliotheekwerk. Tegen de achtergrond van snelle technologische ontwikkeling, digitalisering en de nieuwe eisen die aan de informatievoorziening worden gesteld is dat een uitdagende taakstelling.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van relevante aandachtsgebieden en competenties. Daarnaast zoekt de RvT nadrukkelijk naar een grotere diversiteit in haar samenstelling.

De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Krimpenerwaard is op zoek naar nieuwe leden om de gelederen te versterken.

In verband met de huidige samenstelling zoekt de RvT in ieder geval naar een persoon met een juridische of financiële achtergrond, maar ook kandidaten met een andere achtergrond worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht

• Het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hunsamenhang te bezien;

• Kennis van de belangrijkste bedrijfs- en beleidsprocessen;

• Ervaring op het snijvlak van maatschappelijke en culturele vraagstukken, politiek en bedrijfsleven;

• Beschikken over relevante bestuurlijke ervaring;

• Beschikken over een voor de bibliotheek relevant netwerk;

• Affiniteit met de missie en strategie van de Bibliotheek Krimpenerwaard;

• Betrokkenheid bij de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in hetwerkgebied.

Belangstelling?

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Krimpenerwaard. Voor meer informatie over de Bibliotheek Krimpenerwaard kunt u deze website bekijken.

Solliciteren?

Bibliotheek Krimpenerwaard

T.a.v. Raad van Toezicht

Spoorstraat 3a

2871 TN Schoonhoven

mhartink@debibliotheekkrimpenerwaard.nl