Privacy

In deze privacy verklaring kunt u alles lezen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, de beveiliging van uw gegevens en uw rechten op basis van de wet AVG/GDPR.

Uit ons Uitleenreglement, artikel 16

De Bibliotheek Krimpenerwaard verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk en doet veel moeite om de privacy van haar leners te beschermen. De Bibliotheek Krimpenerwaard verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die verwerkt worden zijn van de betrokkenen zelf.

De genoemde persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt, namelijk 

  • Het leveren van diensten (Inschrijven in onze systemen, opmaken van een overeenkomst voor het abonnement, klantenservice, authenticatie van de klant, (financiĆ«le) transacties uitvoeren en rekeningoverzichten versturen)
  • Onderzoek en statistiek (Bijhouden van aantal nieuwe klanten per regio, analyseren van deze data, verbeteren van onze website)
  • Juridische geschillen (het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil)

De Bibliotheek Krimpenerwaard deelt persoonsgegevens met de Provinciale Ondersteuningsinstelling ProBiblio, die onder andere zorg draagt voor het functioneren, het beheer en onderhoud van de software waarmee we leden, uitleningen en onze collectie administreren.

Daarnaast vindt er een (beperkte) doorgifte van persoonlijke gegevens plaats in de onderstaande situaties:

  • Interbibliothecair leenverkeer, reserveren en lenen bij een bibliotheek buiten de Krimpenerwaard
  • Bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl (e-books, cursussen)
  • Door de Bibliotheek Krimpenerwaard ingeschakelde tussenpersonen
  • Op grond van wettelijke verplichtingen

De Bibliotheek Krimpenerwaard zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt.

In deze privacyverklaring staat ons uitgebreide privacybeleid over het gebruik van persoonsgegevens, de beveiliging van gegevens en de rechten van onze leden op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring zal in de eerste helft van 2018 voortdurend aangepast worden.