HOP Krimpen a/d Lek: expositie bodemvondsten

Gepubliceerd op: 20 februari 2020 14:00

Archeologische vondsten en dijkversterking.

De vitrines in de bibliotheek zijn ingericht met archeologische vondsten die bij de vernieuwing van de N210 gevonden zijn en verzameld door de Werkgroep Archeologie Nederlek (WAN).

Aan de fotowand zijn aan de ene kant foto's te zien met het thema “Geen Krimpen zonder dijken”, de ontginning. Beelden over het ontstaan van Krimpen aan de Lek. Aan de andere kant zijn foto’s over de dijkversterking te zien. Na de watersnoodramp van 1953 zijn op verschillende plekken en perioden de dijken verhoogd in Krimpen aan de Lek.