HOP Ouderkerk: Nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren van bezetting

Gepubliceerd op: 3 september 2020 15:00

Tentoonstelling t/m juni 2021

In de bibliotheek Ouderkerk aan den IJssel is een tentoonstelling te bekijken met als thema ”Nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren van bezetting”.

De Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel besteed veel aandacht aan 75 jaar bevrijding in Ouderkerk. De expositie in de Oudheidskamer geeft een algemeen overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de periode 1940-1945 en ook persoonlijke verhalen van en over Ouderkerkers. Er wordt ook aandacht gegeven aan het lot van de Ouderkerkse Joden en aan de oorlogsslachtoffers uit Ouderkerk.

In het Historisch Ontmoetingspunt (HOP) in de bibliotheek is naast een kleine tentoonstelling over ditzelfde onderwerp aan de wand, de vitrine ingericht met voorwerpen die wellicht door veel mensen herkend zullen worden. Ze zijn in bruikleen van het Streekmuseum Krimpenerwaard. 

Iedereen is van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek.