Groepsbezoeken

Voor iedere groep biedt de Bibliotheek Krimpenerwaard een groepsbezoek aan. Daarnaast bieden we jaarlijks enkele digitale bezoeken, die wisselen per schooljaar. Een groepsbezoek kost € 60,- per groep (behalve het bezoek voor groep 3 en 7/8).

Neem voor meer informatie over een bezoek en de mogelijkheden voor je school contact op via educatie@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Nationale Voorleesdagen; groep 1/2

Laat de kinderen het prentenboek van het jaar op verschillende manieren beleven onder leiding van een van onze jeugdspecialisten. Natuurlijk mét veel voorleesplezier.

Dit bezoek vindt plaats tijdens of rondom de Nationale Voorleesdagen.

Introductie Bibliotheek; groep 3

Kom met de groep naar de bibliotheek en laat de kinderen kennismaken met onze collectie (specifiek de eerste lees-boekjes). 

Naast uitleg over leesniveaus en plaatsing van de boeken wordt er uiteraard ook voorgelezen en lekker door de bibliotheek gedwaald.

BiblioMemo; groep 4/5

Wat betekenen de pictogrammen op bibliotheekboeken? Welk soort boek hoort bij welk pictogram? En welke soort vindt de leerling het leukst?

Het op Memory gebaseerde spel BiblioMemo laat leerlingen hun weg vinden in de zee van boeken die de bibliotheek rijk is.

Code kraken met Dash; groep 5/6

Tijdens dit groepsbezoek gaan leerlingen in groepjes aan de
slag met het robotje Dash.

De leerlingen leren eerst iets over computertaal en kraken daarmee een code. Vervolgens laten ze de robot de gekraakte code rijden op een lettermat.

Op deze manier wordt kennis gemaakt met de basisprincipes
van coderen en programmeren.

Dit bezoek vindt plaats van 27 maart - 23 april 2023

Schrijversbezoek; groep 6

Een echte schrijver ontmoeten vinden kinderen heel bijzonder. 
Geef ze de kans en geef je groep op voor het Schrijversbezoek tijdens de Kinderboekenweek!

Enkele weken voorafgaand aan het bezoek staat er in de Bibliotheek
een pakket boeken van de schrijver en lessuggesties klaar, zodat je het bezoek optimaal kunt voorbereiden.

Bezoek vindt plaats tijdens of rondom de Kinderboekenweek (5 – 16 oktober 2022). Max. 35 leerlingen per groep

Buiten die periode een schrijver in de klas? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Rijmen met Ozobot; groep 6

Tijdens deze les combineren we kunstmatige intelligentie en
verhalen: we gaan aan de slag met robotica en storytelling.

De leerlingen maken kennis met het robotje Ozobot en robottaal, ze gaan vervolgens aan de slag met storytelling en programmeren een verhaal. 

 

Dit bezoek vindt plaats in de periode 13 februari t/m 12 maart 2023

Boekpromotie Kinderjury; groep 7/8

Tijdens de leesweken van de Nederlandse Kinderjury (8
februari t/m 21 mei 2023) komen we langs in de klas. We nemen boeken mee die het voorgaande jaar zijn uitgegeven en kans maken op de Lezersprijs voor hetbeste kinderboek. We promoten de boeken en leggen kort het een en ander uit over de Bibliotheek en de Kinderjury. De boeken blijven een tijdje in de klas, zodat ze tijdens de leesweken gelezen kunnen worden. Aan het eind van de campagne  kunnen de leerlingen hun stem uitbrengen op hun favoriete boek.

Bezoek vindt plaats in januari/februari/maart 2023

Tijdjagers; groep 7/8

Na een introductiefilmpje lezen leerlingen een aantal weken
historische jeugdboeken met verhalen uit verschillende tijdvakken. Tijdens een eindtest op school beantwoorden ze vragen waarmee ze een grote beeldsudoku met geheime boodschap blootleggen.

Tijdjagers leent zich uitstekend om met een kleine groep te
doen, bijvoorbeeld een plusklas. Dit project wordt verzorgd door het Streekarchief Midden-Holland. Het streekarchief zal dan ook contact opnemen om een afspraak te maken.

Let op: voor dit bezoek is beperkt ruimte.

Programmeren met Micro:bit; groep 8

De micro:bit is een computertje ter grootte van je handpalm, waarin allerlei sensoren zitten. Met USB worden de micro:bits aan een computer gekoppeld. Via een online block-editor leren leerlingen de beginselen van programmeren en computational thinking.

Tijdens deze les ontdekken de leerlingen de mogelijkheden van de micro:bit aan de hand van opdrachten die gekoppeld zijn aan het boek De waanzinnige boomhut van Terry Danton en Andy Griffith.

Bezoek vindt in de periode 29 augustus t/m 25 september 2022