Organisatie

  • Missie en visie

    De Bibliotheek Krimpenerwaard kan en wil een belangrijke partij zijn in het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taal- en digitale vaardigheid en wil bijdragen aan het bevorderen van de zelf- en samenredzaamheid van de burgers binnen de gemeente Krimpenerwaard in een inclusieve samenleving. 

  • Doelstelling

    In de dienstverlening van Bibliotheek Krimpenerwaard staat de inwoner van de Krimpenerwaard centraal bij de professionele invulling van de vijf kernfuncties van de bibliotheek: informatie, educatie, literatuur, ontmoeting en cultuur.

Directie

Directeur-bestuurder 

Anja Oosterlaken
aoosterlaken@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
T 0182 385406

Directiesecretariaat

Miriam Hartink

E | mhartink@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
T | 0182 385406

Algemene informatie

Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard
Pleinstraat 4
2861 XH Bergambacht

E info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl 

T 0182 385406

IBAN NL84 RABO 0122783859 

De Bibliotheek Krimpenerwaard heeft ANBI-status.
Ons RSIN is 817149211.

Beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening

Raad van Toezicht

Dhr. Wouter Vellema - voorzitter

Mevr. Alexandra Lingen - lid

Mevr. K.L. - lid

Dhr. Maarten Tossings - lid

Dhr. Lucas Vokurka - lid

Mevr. Laura Wildschut – lid

Andere financiële verslagen en beleidsplannen zijn op te vragen
via Miriam Hartink, directiesecretaresse.  

Bibliotheek Krimpenerwaard in beeld 2019

Samenwerkingspartners